CURS DE PRIMERS AUXILIS

08/10/2018 - 19:00
Municipi: 
Rosselló

Adreçat a treballadors/es i aturats/es

Inscripció gratuïta

Escola la Rossella

Més info: www.rosselló.cat