ornades europees del Patrimoni

13/10/2018 - 10:00
Municipi: 
Almatret

Ruta ;Memòria Històrica del municipi d'almatret

Horari: de 10 h a 13.30 h i 16 h a 17 h

Inscripcions a: ce.segria@gmail.com o tel 618835187