PRESENTACIÓ VIDEOCLIP SOC DE L’OEST DE DAVID ESTERRI A LLEIDA