DANCE FIT DAY

19/05/2019 - 11:00
Municipi: 
Alpicat

Durant tot el dia, d eles 11 h a les 19.30

Concursos, tendències, espectacles, foodtruks, tallers dancefit, batucada, sambala...

Pistes Cobertes del PArc del Graó
Tota la informació a : www.dancefitday.com