Assessorament a empreses i organitzacions

http://www.cpnl.cat/organitzacions/novetats-organitzacions

  • Plans a mida per a empreses i entitats que volen iniciar un procés de normalització lingüística
  • Anàlisi de necessitats lingüístiques de les organitzacions 
  • Plans de formació del personal per adequar el seu nivell de català a les necessitats del lloc de treball
  • Plans personalitzats d’autonomia lingüística