El Consell Comarcal del Segrià ha acollit la xerrada informativa sobre les “Clàusules Sòl”

Aquest divendres 2 de març, ha tingut lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Segrià, la xerrada informativa sobre les “Clàusules Sòl”. La xerrada ha estat organitzada per Associació de Consumidors de Lleida CUS, SALUT CONSUM I ALIMENTACIÓ i realitzada per l’advocada Meritxell Estriarte.

 

Existeixen diferents tipus de clàusules abusives i, per tant, diferents opcions de reclamació.

1. Clàusula referida a les despeses de constitució d’hipoteca:

       Es pot tenir en compte en el moment de la reclamació:

 • Aranzels notarials 50% (ambdues parts, banc i usuari)
 • Aranzels registrals 50% (ambdues parts, banc i usuari)
 • Despeses de gestoria 50%

2. Clàusula de venciment anticipat:

 • Estipulació imposada per l’entitat financera, excepció i no la forma general procedir davant l’incompliment pel prestatari. És nul·la (negociable amb l’entitat bancari per les despeses).

3. Clàusula d’interessos de demora:

 • Els jutjats especials consideren abusius els interessos de demora. Per no pagar una mensualitat, poden arribar a cobrar un 29% de la quantitat de interessos.

4. Matèria d’Hipoteques Multidivisa:

 • Les clàusules qüestionades han de superar el control de transparència i la seva nul·litat determinada l’eliminació de les referències a la denominació en divises del préstec, que resta concedit en euros i amortitzat en euros (Relacionat, doncs, amb el canvi de moneda).

5. Clàusula relativa als límits de variabilitat del tipus d’interès (Clàusula terra):

 • Devolució dels imports indegudament abonats que s’ha de fer des de la data de subscripció del contracte més l’interès legal del diners de cada cobrament indegut. On establia un màxim i mínim.

 

PROCEDIMENT RECLAMACIÓ PRÈVIA DEVOLUCIÓ CLÀUSULES SÒL

Passos a seguir:

 1. Cal presentar una reclamació a l’entitat de crèdit (de manera fefaent perquè en quedi constància: Mitjançant una carta certificada o burofax amb justificant de recepció o amb la constància del segell de l’entitat, o bé per via electrònica amb la constància d’un número de reclamació de l’entitat).
 1. Un cop rebuda la reclamació, l’entitat de crèdit  enviarà una comunicació al consumidor amb el càlcul desglossat de l’import a retornar, incloent-hi els imports dels interessos.
 1. Si l’entitat considera que no procedeix la devolució de l’import, haurà d’argumentar les raons.
 1. El consumidor haurà de dir si esta d’acord amb el càlcul. Si ho està, l’entitat de crèdit, la devolució en efectiu.
 1. El termini màxim per arribar a un acord entre consumidor i l’entitat a la devolució es de 3 mesos des de la presentació de reclamació.
 1. L’entitat ha d’informar que les devolucions acordades poden generar obligacions tributàries.
 1. Les parts no poden Presentar cap reclamació judicial o extrajudicial durant el temps que duri la reclamació prèvia.

 

PROCEDIMENT PER VIA JUDICIAL I ASSESSORAMENT

 • Oficina Servei d'Orientació Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida

          Horari cita prèvia: de 12h a 15h (973.240.041)

 • Associació de Consumidors de Lleida CUS, SALUT CONSUM I ALIMENTACIÓ

          Horari: de dilluns a divendres, de 10.30h a 17h - C. Sant Pere Claver, 5, 25005 Lleida (973.270.220)