Informe recollida 2018

RESULTATS GENERACIÓ DE RESIDUS ALS MUNICIPIS DEL SEGRIÀ 2018

Durant l’any 2018 s’han implantat dos nous sistemes de recollida als diferents municipis del Segrià. Entre finals de juliol i principis d’agost es va instaurar el sistema amb illes d’aportació a 15 municipis i entre l’ 1 d’octubre i mitjans de desembre es va establir el sistema porta a porta als 22 municipis restants.

Al mes de gener del 2018 , el percentatge de resta produït era del 80%, en canvi, les xifres del més de desembre del mateix any mostren una reducció d’aquesta fracció situant-la al 48%.

On més s’ha notat el canvi de recollida selectiva ha set en la matèria orgànica i en la fracció d’envasos lleugers, on les dades mostren un augment de tones recollides del 270% i del 219% respectivament, comparant el mes de juliol i el de desembre de 2018.

El gràfic següent mostra l’evolució anual de la fracció resta, que tendeix a disminuir amb la incorporació dels nous sistemes de recollida. Al finalitzar l’any i amb els dos sistemes instaurats a la totalitat dels municipis, el total de tones produïdes de les fraccions reciclades supera en quantitat a les tones de resta produïdes.

 

 

Podeu consultar l'informe complet aquí.