ON FAN CAP ELS RESIDUS?

Un cop separats, cada residu segueix un camí diferent, amb l’objectiu de ser tractat de la millor manera possible. Les diverses fraccions es destinen a varis centres autoritzats de tractament, detallats a continuació:

Fracció orgànica (FORM): la fracció orgànica és transportada a la planta de compostatge del Centre de tractament de residus municipals del Segrià, ubicada a Montoliu de Lleida. Un cop allí són tractats i processats fins a ser convertits en compostatge. D’aquesta manera el nostre residu orgànic passa a tenir una segona vida en forma d’adobs per a camps de cultiu i jardins.

 

Fracció vegetal i poda: segueix el mateix camí que fa la fracció orgànica. Arriba a la planta de Montoliu de Lleida on es converteix en adob.

 

Fracció paper i cartró: la fracció de paper i cartró és transportada fins a alguna empresa paperera. La empresa de destí varia en funció del preu del paper/cartró, però sempre està compresa en un radi de 60km al voltant de Lleida.

 

Fracció vidre: el vidre és gestionat mitjançant la entitat “Ecovidrio”, que s’encarrega de donar-li una altra vida útil.

 

Fracció envasos: la fracció envasos és gestionada mitjançant la entitat “Ecoembes”, que s’encarrega de donar-li una altra vida útil.

 

 

 

Fracció resta: la fracció resta és transportada al Centre de tractament de residus municipals del Segrià, ubicat a Montoliu de Lleida. Els residus fan cap al dipòsit controlat, però les expectatives són que de cara al 2019 els residus es portin a la planta mecànico-biològica.

 

Residus de les deixalleries: són transportats al seu gestor autoritzat, en funció de la fracció i dels sistemes de SIG corresponents.

 

Residus voluminosos: els residus voluminosos són transportats a la planta de Vilella a Els Alamús, on són processats i prenen valor de nou.

 

Residus tèxtils: La recollida selectiva de roba usada, sabates i altres residus tèxtils, ofereixen oportunitats per a la seva reutalització en el mercat de segona mà i redueix de forma considerable el volum de residus que van a parar a l'abocador. 

 

On és el contenidor més proper al teu domicili? Mapa conteidors de roba i textil en el Segrià