Aprofitament de places de transport escolar

El termini de la presentació de la sol·licitud és del 28 de juliol al 3 d'agost, ambdos inclosos

Descarrega la documentacio i guia de presentació

Les sol·licituds presentades abans del 28 de juliol i les enviades per altres mitjans que no sigui la instància genèrica NO SERÀN VÀLIDES.

Podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al 973054800, opció 3.

 

On fan cap els residus?

Un cop separats, cada residu segueix un camí diferent, amb l’objectiu de ser tractat de la millor manera possible. Les diverses fraccions es destinen a varis centres autoritzats de tractament, detallats a continuació:

Fracció orgànica (FORM): la fracció orgànica és transportada a la planta de compostatge del Centre de tractament de residus municipals del Segrià, ubicada a Montoliu de Lleida. Un cop allí són tractats i processats fins a ser convertits en compostatge. D’aquesta manera el nostre residu orgànic passa a tenir una segona vida en forma d’adobs per a camps de cultiu i jardins.

 

Fracció vegetal i poda: segueix el mateix camí que fa la fracció orgànica. Arriba a la planta de Montoliu de Lleida on es converteix en adob.

 

Fracció paper i cartró: la fracció de paper i cartró és transportada fins a alguna empresa paperera. La empresa de destí varia en funció del preu del paper/cartró, però sempre està compresa en un radi de 60km al voltant de Lleida.

 

Fracció vidre: el vidre és gestionat mitjançant la entitat “Ecovidrio”, que s’encarrega de donar-li una altra vida útil.

 

Fracció envasos: la fracció envasos és gestionada mitjançant la entitat “Ecoembes”, que s’encarrega de donar-li una altra vida útil.

 

 

 

Fracció resta: la fracció resta és transportada al Centre de tractament de residus municipals del Segrià, ubicat a Montoliu de Lleida. Els residus fan cap al dipòsit controlat, però les expectatives són que de cara al 2019 els residus es portin a la planta mecànico-biològica.

 

Residus de les deixalleries: són transportats al seu gestor autoritzat, en funció de la fracció i dels sistemes de SIG corresponents.

 

Residus voluminosos: els residus voluminosos són transportats a la planta de Vilella a Els Alamús, on són processats i prenen valor de nou.

 

Residus tèxtils: La recollida selectiva de roba usada, sabates i altres residus tèxtils, ofereixen oportunitats per a la seva reutalització en el mercat de segona mà i redueix de forma considerable el volum de residus que van a para a l'abocador. 

 

On és el contenidor més proper al teu domicili? Mapa conteidors de roba i textil en el Segrià