AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

On fan cap els residus?

Un cop separats, cada residu segueix un camí diferent, amb l’objectiu de ser tractat de la millor manera possible. Les diverses fraccions es destinen a varis centres autoritzats de tractament, detallats a continuació:

Fracció orgànica (FORM): la fracció orgànica és transportada a la planta de compostatge del Centre de tractament de residus municipals del Segrià, ubicada a Montoliu de Lleida. Un cop allí són tractats i processats fins a ser convertits en compostatge. D’aquesta manera el nostre residu orgànic passa a tenir una segona vida en forma d’adobs per a camps de cultiu i jardins.

 

Fracció vegetal i poda: segueix el mateix camí que fa la fracció orgànica. Arriba a la planta de Montoliu de Lleida on es converteix en adob.

 

Fracció paper i cartró: la fracció de paper i cartró és transportada fins a alguna empresa paperera. La empresa de destí varia en funció del preu del paper/cartró, però sempre està compresa en un radi de 60km al voltant de Lleida.

 

Fracció vidre: el vidre és gestionat mitjançant la entitat “Ecovidrio”, que s’encarrega de donar-li una altra vida útil.

 

Fracció envasos: la fracció envasos és gestionada mitjançant la entitat “Ecoembes”, que s’encarrega de donar-li una altra vida útil.

 

 

 

Fracció resta: la fracció resta és transportada al Centre de tractament de residus municipals del Segrià, ubicat a Montoliu de Lleida. Els residus fan cap al dipòsit controlat, però les expectatives són que de cara al 2019 els residus es portin a la planta mecànico-biològica.

 

Residus de les deixalleries: són transportats al seu gestor autoritzat, en funció de la fracció i dels sistemes de SIG corresponents.

 

Residus voluminosos: els residus voluminosos són transportats a la planta de Vilella a Els Alamús, on són processats i prenen valor de nou.

 

Residus tèxtils: La recollida selectiva de roba usada, sabates i altres residus tèxtils, ofereixen oportunitats per a la seva reutalització en el mercat de segona mà i redueix de forma considerable el volum de residus que van a para a l'abocador. 

 

On és el contenidor més proper al teu domicili? Mapa conteidors de roba i textil en el Segrià