Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià

CRTMS

El CTRMS es troba ubicat al terme municipal de Montoliu de Lleida. Dins del Centre hi ha diferents instal·lacions per al tractament de residus municipals. Les instal·lacions més important són la Planta de Compostatge, el Dipòsit Controlat i la Deixalleria.

Al CTRMS s’hi tracten únicament residus municipals i assimilables a municipals. Els residus provenen de la comarca del Segrià i en el cas dels residus orgànics també d’algunes comarques limítrofes com les Garrigues i el Pla d’Urgell.

El CTRMS va ser inaugurat a l’any 2.000, actualment s’hi tracten més de 70.000 tones sumant les dos instal·lacions principals.