Les illes d'aportació

Els 15 municipis que participen en el sistema de recollida mitjançant illes d’aportació disposen ara de contenidors agrupats, amb representació de les 5 fraccions de residus, localitzats en varis punts del municipi amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat als usuaris.

En cada illa de contenidors en trobem un de blau, per la recollida del paper i cartró; un de groc, pels envasos lleugers; un de verd, per les botelles de vidre; un de marró per la fracció orgànica i un de gris per la resta de residus que no es poden reciclar.

Aquest nou sistema augmenta el nombre de contenidors en cada municipi, més de 1.500 en total, concentrant-los en diferents zones de fàcil i còmode accés per tothom, per evitar la dispersió en la que ens trobàvem millorant així també els percentatges de reciclatge obtinguts.

La classificació dels diferents residus en els diferents contenidors de cada illa la podem trobar aquí.