AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Deixalleries fixes

Les deixalleries fixes són instal·lacions públiques de recepció selectiva de residus municipals que estan orientades a residus especials, on es recullen de forma selectiva tots aquells residus municipals que no tenen un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Aquestes deixalleries poden ser utilitzades de forma gratuïta pels ciutadans que siguin veïns d’algun dels municipis del Segrià, així com també per les petites indústries, oficines i comerços.

El Reglament municipal de l’ús de la deixalleria estableix un preu públic per a aquells usuaris que sobrepassin el límit quantitatiu establert.

Ubicació i horaris de les Deixalleries:

Municipi

Ubicació

Horaris

Deixalleria d'Alcoletge

Polígon industrial la Pallars Sobirà, 45

Dilluns i dijous

de 10 a 16:40

Deixalleria d'Almacelles

Polígon industrial del Pla de la Creu

A determinar per l’Ajuntament

Deixalleria d'Alpicat

Partida dels Rovinals, 19

Dimarts i divendres

de 9:00 a 12:40 i de 16:00 a 19:00

Deixalleria de Torrefarrera

Polígon de la Raconada Carrer A, s/n

Dimecres de 10:00 a 16:40

Dissabte de 8:00 a 14:40

 

Els residus que es poden portar a les deixalleries fixes són:

 • Paper i cartró en grans quantitats
 • Envasos
 • Vidre
 • Roba
 • Olis Vegetals
 • Olis Minerals
 • Ferralla
 • Ferralla electrònica
 • Restes de poda i jardineria
 • Runes i restes d’obres menors
 • Mobles
 • Electrodomèstics
 • Fustes
 • Matalassos
 • Llunes de cotxe
 • Vidre pla
 • Vidre armat
 • Tubs de reg
 • Plàstic film
 • Caixes de fruita o de plàstic
 • Pintures
 • Vernissos
 • Dissolvents
 • Tòners d’impressora
 • Piles
 • Medicaments
 • Fluorescents
 • Termòmetres de mercuri
 • Radiografies
 • Bateries
 • Aerosols
 • Insecticides
 • Pesticides
 • Pneumàtics