Deixalleries fixes

Les deixalleries fixes són instal·lacions públiques de recepció selectiva de residus municipals que estan orientades a residus especials, on es recullen de forma selectiva tots aquells residus municipals que no tenen un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Aquestes deixalleries poden ser utilitzades de forma gratuïta pels ciutadans que siguin veïns d’algun dels municipis del Segrià, així com també per les petites indústries, oficines i comerços.

El Reglament municipal de l’ús de la deixalleria estableix un preu públic per a aquells usuaris que sobrepassin el límit quantitatiu establert.

Ubicació i horaris de les Deixalleries:

Municipi

Ubicació

Horaris

Deixalleria d'Alcoletge

Polígon industrial la Pallars Sobirà, 45

Dilluns i dijous

de 10 a 16:40

Deixalleria d'Almacelles

Polígon industrial del Pla de la Creu

A determinar per l’Ajuntament

Deixalleria d'Alpicat

Partida dels Rovinals, 19

Dimarts i divendres

de 9:00 a 12:40 i de 16:00 a 19:00

Deixalleria de Torrefarrera

Polígon de la Raconada Carrer A, s/n

Dimecres de 09:00 a 12:40

Dissabte de 8:00 a 14:40

 

Els residus que es poden portar a les deixalleries fixes són:

 • Paper i cartró en grans quantitats
 • Envasos
 • Vidre
 • Roba
 • Olis Vegetals
 • Olis Minerals
 • Ferralla
 • Ferralla electrònica
 • Restes de poda i jardineria
 • Runes i restes d’obres menors
 • Mobles
 • Electrodomèstics
 • Fustes
 • Matalassos
 • Llunes de cotxe
 • Vidre pla
 • Vidre armat
 • Tubs de reg
 • Plàstic film
 • Caixes de fruita o de plàstic
 • Pintures
 • Vernissos
 • Dissolvents
 • Tòners d’impressora
 • Piles
 • Medicaments
 • Fluorescents
 • Termòmetres de mercuri
 • Radiografies
 • Bateries
 • Aerosols
 • Insecticides
 • Pesticides
 • Pneumàtics