Prevenció de residus

La prevenció de residus és el pas més important a l’hora de gestionar el nostre impacte ambiental, però fins al moment la majoria de les polítiques i dels esforços s’han focalitzat cap el reciclatge i el tractament finalista de les deixalles.

Entenem com a prevenció el conjunt de mesures adoptades abans que una substància esdevingui un residu, amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu que aquests tenen sobre les persones i el medi ambient.

El nostre principal front a l’hora de gestionar la prevenció és lluitar per reduir la quantitat total i la perillositat dels residus generats municipalment. Per gestionar polítiques de prevenció disposem del Pla comarcal de prevenció de residus municipals. També realitzem un seguit de xerrades, actuacions i mesures enfocades a conscienciar la població de les avantatges de la prevenció, compreses dins de la campanya “+ Segrià – Malbaratament”.