Resultats

Aquests són els resultats comarcals de reciclatge que estem aconseguint gràcies a la col·laboració de tots vosaltres. Després dels resultats comarcals podeu veure els resultats concrets en cadascuna de les viles.

Com podem observar, amb la implantació del sistema de recollida en illes d'aportació hem aconseguit reciclar més del doble! En aquests dos primers mesos de 2019 ha pujat la recollida selectiva de fracció orgànica (FORM), paper i cartró, envasos i vidre, en comparació amb el 2017 i el 2018. Al mateix temps, la producció de resta (RSU) s'ha reduit un 20%. El 2019 ha començat amb un augment del percentatge de residus reciclats, situant-se prop del 40%. Vols saber com ha anat al teu poble?

Aitona            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 75,8 11,2 4,0 4,7 4,3 24,2
Gener-19 54,3 23,3 8,0 9,0 5,4 45,7
Febrer-19 48,4 26,5 10,4 7,9 6,8 51,6
Març-19 51,0 22,6 9,3 7,1 10,0 49,1
             
             
Albatàrrec            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 74,0 11,6 4,8 5,0 4,6 25,9
Gener-19 56,9 22,8 7,0 7,9 5,4 43,1
Febrer-19 58,7 21,3 6,4 6,8 6,8 41,3
Març-19 56,8 17,8 7,6 6,5 11,3 43,2
             
             
Alcanó            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 87,6 6,6 2,3 3,1 0,4 12,4
2018 70,9 13,0 5,6 5,4 5,1 29,1
Gener-19 35,9 29,3 13,2 12,0 9,6 64,1
Febrer-19 43,7 27,0 13,1 9,2 7,0 56,3
Març-19 46,1 23,7 8,8 8,0 13,4 53,9
             
             
Alcoletge            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 75,5 10,7 4,7 4,7 4,4 24,5
Gener-19 66,9 13,5 6,3 6,5 6,8 33,1
Febrer-19 69,6 13,1 6,6 5,2 5,5 30,4
Març-19 72,1 11,4 6,5 5,4 4,6 27,9
             
             
Alfés            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 73,3 11,8 4,6 5,2 5,1 26,7
Gener-19 54,3 19,7 6,9 12,1 7,0 45,7
Febrer-19 59,8 19,4 7,9 4,8 8,1 40,2
Març-19 61,6 15,1 6,2 6,1 11,0 38,4
             
             
Almacelles            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 3 2,2 3,4 15
2018 77,9 8,1 4,2 4,9 4,9 22,2
Gener-19 75,6 8,0 5,7 5,1 5,6 24,3
Febrer-19 79,0 8,2 4,5 4,7 3,6 20,9
Març-19 77,5 8,8 4,6 5,0 4,1 22,5
             
             
Alpicat            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 74,9 10,2 4,4 5,9 4,6 25,1
Gener-19 58,5 16,9 7,2 8,5 8,9 41,5
Febrer-19 61,1 15,5 7,6 8,4 7,4 38,9
Març-19 61,0 14,8 8,2 9,2 6,8 39,0
             
             
Benavent de Segrià          
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 74,1 10,6 4,7 5,2 5,4 25,9
Gener-19 58,5 19,2 7,5 9,1 5,7 41,5
Febrer-19 60,8 17,5 7,6 7,2 6,9 39,2
Març-19 59,6 17,8 9,1 7,0 6,5 40,4
             
             
Gimenells i el Pla de la Font        
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 74,2 11,2 4,2 5,0 5,4 25,8
Gener-19 50,8 22,1 8,8 8,1 10,2 49,2
Febrer-19 56,4 19,8 7,5 7,9 8,4 43,6
Març-19 57,9 19,4 7,5 6,6 8,6 42,2
             
             
Rosselló            
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 74,3 11,6 4,5 4,9 4,7 25,6
Gener-19 61,3 17,6 8,1 8,2 4,8 38,7
Febrer-19 62,5 16,6 8,0 6,9 6,0 37,5
Març-19 65,3 14,6 8,1 6,6 5,4 34,7
             
             
Torrefarrera          
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 74,4 10,7 4,8 5,7 4,4 25,6
Gener-19 65,1 14,6 6,6 8,2 5,5 34,9
Febrer-19 68,1 13,2 7,4 6,1 5,2 31,9
Març-19 70,6 12,3 6,4 5,9 4,8 29,4
             
             
Torres de Segre          
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 73,9 11,6 4,9 5,0 4,6 26,1
Gener-19 62,2 18,4 7,1 7,5 4,8 37,8
Febrer-19 62,2 18,5 6,9 6,1 6,3 37,8
Març-19 60,3 14,9 7,9 5,7 11,2 39,7
             
             
Torre-Serona          
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 76,0 10,5 3,0 5,0 5,5 24,0
Gener-19 68,1 9,8 4,5 10,0 7,6 31,9
Febrer-19 67,5 14,5 5,0 8,1 4,9 32,5
Març-19 72,1 12,2 6,3 6,0 3,4 27,9
             
             
Vilanova de la Barca          
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 73,7 11,9 4,7 5,1 4,6 26,3
Gener-19 51,6 22,4 7,9 10,7 7,4 48,4
Febrer-19 57,3 20,7 8,1 8,0 5,9 42,7
Març-19 61,0 18,1 8,2 7,3 5,4 39,0
             
             
Vilanova de Segrià          
  % RSU % FORM % ENVASOS % PAPER % VIDRE % RECICLATGE
2017 85 6,4 2,2 3 3,4 15
2018 74,0 11,1 4,8 4,8 5,3 26,0
Gener-19 56,9 17,5 8,9 8,9 7,8 43,1
Febrer-19 62,3 16,9 8,5 6,3 6,0 37,7
Març-19 66,3 16,3 7,6 4,8 5,0 33,7