RESULTATS

AITONA RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 49% 23% 11% 8% 8% 0% 2% 0% 51,31%
FEBRER 53% 23% 9% 6% 6% 0% 2% 0% 47,18%
MARÇ 51% 24% 10% 7% 4% 0% 4% 0% 48,80%
ABRIL 53% 22% 8% 8% 6% 0% 2% 0% 46,50%
MAIG 56% 23% 9% 6% 5% 0% 0% 0% 44,03%
JUNY 52% 19% 8% 5% 4% 9% 3% 0% 47,69%
ALBATÀRREC RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 50% 16% 8% 8% 10% 0% 8% 0% 49,62%
FEBRER 56% 16% 7% 6% 6% 1% 8% 0% 44,14%
MARÇ 58% 18% 8% 5% 5% 2% 3% 0% 41,71%
ABRIL 58% 15% 8% 7% 5% 1% 6% 0% 41,83%
MAIG 57% 15% 7% 5% 7% 2% 8% 0% 42,84%
JUNY 58% 16% 8% 6% 7% 1% 5% 0% 41,79%
ALCANÓ RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 42% 24% 10% 8% 13% 0% 2% 0% 57,69%
FEBRER 42% 24% 7% 6% 7% 0% 14% 0% 57,93%
MARÇ 42% 21% 7% 6% 6% 0% 18% 0% 58,28%
ABRIL 44% 23% 10% 8% 7% 0% 8% 0% 56,13%
MAIG 33% 22% 9% 4% 6% 0% 26% 0% 66,89%
JUNY 37% 23% 7% 5% 7% 0% 21% 0% 63,11%
ALCOLETGE RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 55% 10% 7% 6% 7% 0% 0% 15% 44,62%
FEBRER 64% 11% 6% 6% 5% 0% 0% 7% 35,74%
MARÇ 60% 10% 7% 6% 4% 0% 0% 13% 39,97%
ABRIL 65% 10% 6% 6% 6% 0% 0% 7% 35,15%
MAIG 61% 11% 7% 5% 3% 0% 0% 12% 38,75%
JUNY 56% 9% 6% 5% 5% 1% 0% 18% 43,83%
ALFÉS RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 52% 20% 6% 8% 11% 0% 2% 0% 47,57%
FEBRER 65% 15% 6% 4% 5% 0% 5% 0% 34,88%
MARÇ 48% 16% 8% 5% 5% 0% 17% 0% 51,53%
ABRIL 54% 19% 9% 9% 6% 0% 4% 0% 46,20%
MAIG 43% 17% 6% 6% 6% 0% 20% 0% 56,67%
JUNY 51% 20% 7% 6% 7% 0% 8% 0% 48,74%
ALMACELLES RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 70% 10% 5% 6% 7% 0% 0% 3% 30,37%
FEBRER 71% 8% 5% 7% 5% 0% 0% 5% 29,40%
MARÇ 69% 9% 6% 5% 4% 0% 0% 8% 31,38%
ABRIL 71% 8% 5% 7% 5% 0% 0% 3% 28,64%
MAIG 76% 8% 5% 5% 4% 0% 0% 3% 24,38%
JUNY 69% 9% 6% 6% 4% 0% 0% 7% 30,79%
ALPICAT RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 53% 16% 7% 8% 10% 1% 0% 4% 46,66%
FEBRER 56% 18% 7% 9% 7% 0% 0% 3% 44,46%
MARÇ 54% 21% 8% 8% 5% 0% 0% 3% 46,41%
ABRIL 54% 20% 7% 8% 8% 0% 0% 3% 45,61%
MAIG 50% 21% 7% 8% 7% 0% 0% 7% 49,55%
JUNY 54% 20% 7% 8% 7% 0% 0% 3% 45,73%
BENAVENT
DE SEGRIÀ
RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 56% 15% 8% 10% 7% 2% 2% 0% 44,34%
FEBRER 51% 12% 7% 5% 5% 8% 12% 0% 49,25%
MARÇ 50% 15% 9% 6% 5% 12% 2% 0% 49,54%
ABRIL 48% 12% 7% 8% 8% 10% 7% 0% 51,91%
MAIG 49% 14% 7% 7% 5% 7% 11% 0% 50,60%
JUNY 51% 14% 8% 6% 7% 4% 11% 0% 49,30%
GIMENELLS I
 EL PLA DE LA
FONT
RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 49% 17% 6% 8% 12% 2% 6% 0% 51,42%
FEBRER 53% 17% 6% 6% 7% 3% 9% 0% 47,31%
MARÇ 47% 15% 7% 5% 7% 10% 10% 0% 53,46%
ABRIL 51% 13% 7% 8% 6% 4% 11% 0% 49,48%
MAIG 45% 14% 5% 5% 6% 14% 11% 0% 54,94%
JUNY 49% 15% 7% 6% 8% 4% 11% 0% 51,04%
ROSSELLÓ RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 59% 14% 7% 8% 6% 2% 4% 0% 41,32%
FEBRER 59% 15% 8% 7% 5% 2% 4% 0% 41,31%
MARÇ 60% 14% 8% 8% 6% 2% 3% 0% 40,09%
ABRIL 57% 11% 7% 6% 6% 4% 7% 0% 42,54%
MAIG 57% 13% 7% 6% 6% 5% 6% 0% 42,79%
JUNY 60% 12% 7% 7% 5% 1% 7% 0% 39,86%
TORREFARRERA RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 61% 14% 7% 8% 5% 2% 0% 4% 39,08%
FEBRER 60% 13% 6% 7% 5% 4% 0% 3% 39,62%
MARÇ 60% 12% 7% 8% 5% 5% 0% 3% 40,30%
ABRIL 56% 10% 7% 7% 6% 6% 0% 8% 43,94%
MAIG 57% 12% 7% 6% 5% 8% 0% 5% 42,98%
JUNY 59% 12% 7% 7% 6% 0% 0% 10% 41,34%
TORRES DE SEGRE RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 58% 15% 7% 7% 8% 0% 4% 0% 41,89%
FEBRER 63% 13% 6% 6% 6% 0% 6% 0% 36,65%
MARÇ 62% 14% 8% 7% 5% 0% 4% 0% 37,95%
ABRIL 59% 14% 7% 7% 6% 0% 7% 0% 40,71%
MAIG 62% 13% 7% 6% 7% 0% 5% 0% 38,11%
JUNY 63% 13% 8% 5% 6% 0% 5% 0% 36,87%
TORRE-SERONA RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 63% 14% 6% 7% 5% 0% 5% 0% 37,47%
FEBRER 60% 10% 4% 6% 3% 0% 17% 0% 40,02%
MARÇ 63% 13% 5% 4% 5% 0% 9% 0% 37,22%
ABRIL 58% 11% 7% 9% 4% 0% 11% 0% 41,62%
MAIG 61% 12% 6% 6% 5% 0% 9% 0% 38,63%
JUNY 54% 11% 5% 5% 6% 0% 19% 0% 46,27%
VILANOVA
DE LA BARCA
RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 54% 15% 8% 8% 8% 2% 6% 0% 46,32%
FEBRER 60% 14% 7% 7% 5% 3% 4% 0% 40,32%
MARÇ 61% 15% 7% 7% 5% 2% 4% 0% 39,09%
ABRIL 54% 12% 7% 7% 6% 8% 6% 0% 45,72%
MAIG 56% 13% 7% 6% 4% 9% 5% 0% 44,31%
JUNY 58% 14% 8% 6% 4% 4% 7% 0% 42,46%
VILANOVA
DEL SEGRIÀ
RESTA ORG. ENV. PAPER VIDRE F.V. VOLU. DEIX. SELECTIVA
GENER 52% 15% 7% 7% 9% 3% 8% 0% 48,37%
FEBRER 60% 14% 7% 5% 5% 3% 5% 0% 39,52%
MARÇ 57% 16% 8% 5% 5% 2% 6% 0% 42,69%
ABRIL 54% 12% 7% 7% 7% 4% 10% 0% 46,47%
MAIG 58% 13% 7% 5% 7% 3% 8% 0% 42,37%
JUNY 62% 13% 9% 5% 5% 0% 6% 0% 37,87%