Aprofitament de places de transport escolar

El termini de la presentació de la sol·licitud és del 28 de juliol al 3 d'agost, ambdos inclosos

Descarrega la documentacio i guia de presentació

Les sol·licituds presentades abans del 28 de juliol i les enviades per altres mitjans que no sigui la instància genèrica NO SERÀN VÀLIDES.

Podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al 973054800, opció 3.

 

Descripció

Aquest servei dóna suport als Ajuntaments i al propi Consell en matèries relacionades amb l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge. També realitza tasques de gestió d’iniciatives delegades per la Generalitat i la Diputació.

  • Servei d’Assistència Tècnica modalitat A: Comporta l’assistència periòdica i personalitzada a diversos ajuntaments per realitzar tasques relacionades amb informes, llicències, activitats, ruïnes, valoracions i altres pròpies del tècnic municipal.

  • Servei d’Assistència Tècnica modalitat B: Fa referència a la realització de documents tècnics relacionats amb l’edificació i l’urbanisme realitzats en l’oficina tècnica del propi consell. Es tracta de projectes bàsics i executius, direccions d’obra, memòries valorades, pressupostos, planejament urbanístic general i derivat i altres.

  • Oficina de rehabilitació: Es realitza assessorament i tramitació d’expedients de subvencions de rehabilitació d’habitatges mitjançant conveni amb la Generalitat.

  • Gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis delegada per la Generalitat i la Diputació.

  • Actuacions pròpies del Consell Comarcal:Realització de projectes d’iniciativa del Consell.