Projectes

 • Projectes i direccions d'obres d'infraestructures i equipaments de competència municipal

 • Projectes i direccions d’obres de competència del Consell:

  • Deixalleries comarcals

  • Centre d’Acollida d’Animals de Companyia

  • Pla d’equipaments urbans de la comarca

  • Millora de camins

  • Arranjament de la seu del Consell Comarcal