Programa Treball i Formació. Línia ACOL per l’acollida de persones migrades

ORDRE:

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

CONVOCATÒRIA:

Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

OBJECTE:

L’objectiu del projecte consisteix en facilitar el camí d’aquestes persones, a través de la regularització administrativa i de l’experiència laboral. Un cop finalitzin el contracte, les persones participants seguiran reben acompanyament per aconseguir la inserció laboral a l’empresa ordinària tan aviat com sigui possible, aconseguint així tenir les necessitats bàsiques cobertes.

COL·LECTIU BENEFICIARI:

El projecte ACOL va destinat a un dels col·lectius més vulnerables, i per tant, en risc d’exclusió social. Amb aquest projecte, Formació i Treball aconsegueix la inserció sociolaboral d’10 persones en situació de vulnerabilitat.

NÚMERO DE CONTRACTES:

10