Aprofitament de places en el transport escolar no obligatori i per ensenyaments postobligatoris

Les dates de presentació de les sol·licituds són del 5 de juliol de 2021 al 9 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Documentació (obrir amb l'Adobe Acrobat Reader):

La presentació de sol·licituds amb la documentació adjunta es farà per via telemàtica, mitjançant una de les següents opcions:

Amb certificat digital (Instància General)

Sense certificat digital (La sol·licitud i resta de documentació s'ha d'adjuntar a l'apartat "Adjunteu documentació complementària").

NO SERAN VÀLIDES les sol·licituds enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, ni les rebudes abans del 5 de juliol.