Aprofitament de places en el transport escolar no obligatori i per ensenyaments postobligatoris

Les dates de presentació de les sol·licituds són del 13 de juny de 2022 al 17 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Documentació (obrir amb l'Adobe Acrobat Reader):

La presentació de sol·licituds amb la documentació adjunta es farà per via telemàtica, mitjançant una de les següents opcions:

Amb certificat digital (Instància General)

Sense certificat digital (La sol·licitud i resta de documentació s'ha d'adjuntar a l'apartat "Adjunteu documentació complementària").

NO SERAN VÀLIDES les sol·licituds enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, ni les rebudes abans del 13 de juny.