Ajuts individuals de menjador curs 2021 - 2022

Les dates de presentació de sol·licituds són del 12 de maig de 2021 al 4 de juny de 2021 ambdós inclosos.

Formulari de sol·licitud (obrir amb l'Adobe Acrobat Reader):

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per instància genèrica:

Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

La presentació presencial es realitzarà directament als Centres escolars. El Consell Comarcal no disposarà d’atenció presencial.

Consideracions alhora d’emplenar la sol·licitud:

 • Els sol·licitants de beca que cobrin la prestació de renda garantida o ajuda a l’habitatge de lloguer cal que aportin els certificats d’aquestes prestacions de l’any 2020.
 • Els sol·licitants divorciats amb custòdia compartida que vulguin tenir l’opció de gaudir de la beca pels seus fills/es els dos progenitors, cal que facin la sol·licitud de forma conjunta els dos en una única sol·licitud. Si sol la demana un dels dos progenitors i la beca es concedida sol serà pel sol·licitant per la setmana que convisqui amb els beneficiaris de la beca. Un cop comenci els curs escolar, s’haurà d’aportar a l’escola una planificació de la custòdia de tot el curs 2021/2022.
 • En aquests casos de custòdies compartides, en el cas que posteriorment a la tramitació de l’ajut amb un sol progenitor l’altra progenitor també el vulgui sol·licitar, es farà una nova valoració conjunta. Aquesta revisió pot comportar canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un únic progenitor, i per tant denegar la sol·licitud de beca pels dos progenitors.
 • En les sol·licituds amb progenitors separats/divorciats ja sigui amb custòdia compartida o no, cal que s’emplenin correctament totes les caselles i és molt important especificar la quantitat de pensió d’aliments cobrada a favors dels infants durant l’any 2020 (si no marquen totes les caselles tindran requeriment):
  • CONVENI SEPARACIÓ/DIVORCI: SI/NO.
  • CUSTÒDIA COMPARTIDA: SI/NO.
  • PENSIÓ D’ALIMENTS COBRADA A L’ANY 2020: QUANTITAT COBRADA DURANT TOT L’ANY 2020. SI NO ÉS COBRA PENSIÓ D’ALIMENTS POSAR 0.
 • En cas de famílies que tinguin fills en diferents escoles, han de fer una única sol·licitud per tots els fills, especificant l’escola de cadascun d’ells.
 • Els alumnes que realitzin educació compartida en dues escoles, cal posar les dues escoles a la sol·licitud.
 • En cas de famílies que cap dels dos progenitors disposa de DNI/NIE i sol acrediten PASSAPORT, s’ha d’adjuntar informe social de caràcter econòmic on constin els ingressos obtinguts a l’any 2020.
 • Si la documentació aportada en altres sol·licituds està vigent no cal tornar-la aportar de nou, sol marcar la creu en la sol·licitud. Si la documentació aportada en cursos anteriors està caducada, caldrà adjuntar-la.
 • Molt important signar la sol·licitud els majors de 18 anys.
 • En cas que la unitat familiar no ha sofert cap variació respecte de cursos anteriors, posar la creu en la casella corresponent (darrera la sol·licitud).

Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte per correu electrònic: ensenyament@segria.cat.

Atenció presencial als municipis de la Comarca. Calendari.