Descripció

Aquest servei s'encarrega de la gestió i tramitació d'ajuts individuals de menjador i de desplaçament. També és l'encarregat de la gestió i tramitació dels serveis de transport i menjador escolar.