Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions disponibles

A continuació es resumeixen els ajuts i subvencions disponibles actualment:

  Informació d'interès:

- Termini sol·licitud AMPLIAT

- Vigència: Fins el 31 de juliol de 2024

- Persones físiques y autònoms, comunitats de veïns, persones jurídiques (veure detall) i entitats de conservació de polígons o societats agràries. També ho son les entitats locals i sector públic institucional.

- Termini sol·licitud AMPLIAT

- Vigència: Fins el 31 de juliol de 2024

- Persones físiques y autònoms, comunitats de veïns, persones jurídiques (veure detall) i entitats de conservació de polígons o societats agràries. També ho son les entitats locals i sector públic institucional.

- Termini presentació sol·licituds: OBERT

- Vigència: fins que s’esgoti el fons dels ajuts o fins el 30/06/2024 

- PIMES o grans empreses amb CNAE 2009 del 07 al 11 i del 13 al 33. Empreses o entitats propietaries de tractametn de residus, efluents o tractaments d'aigua. Empreses de Serveis Energètics.

- Termini finalitzat

- Vigència: 31 de desembre del 2023 o fins esgotar pressupost.

- Diferents sectors de l'economia (industrial, agropecuari, serveis i altres), edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

- Termini finalitzat

- Vigència: Fins el 31 de desembre o fins esgotar pressupost per programa)

- Sector serveis i altres sectors productius de l'economia, sector residencial, administracions públiques i tercer sector. Hi ha un programa amb una partida segons beneficiaris. Revisar la web proporcionada per veure disponibilitat de fons de cada programa.

 
 
*Informació actualitzada el 21/05/2024

Ginesta Jové
Tècnica de Transició Energètica
octe@segria.cat