Si sou una Entitat...

  • Contacteu amb nosaltres per informar-vos dels vostres drets i deures com entitats.
  • Poseu-vos en contacte amb el Punt de Voluntariat Comarcal si voleu millorar els vostres projectes, buscar col·laboracions o incorporar voluntariat.
  • Informeu-vos de les formacions a les que podeu accedir.
  • Consulteu-nos els vostres dubtes en matèria de voluntariat.