Què és el Punt de Voluntariat Comarcal?

El Punt de Voluntariat Comarcal del Segrià té les següents funcions:

  • Promoure el voluntariat entre la ciutadania.
  • Identificar el teixit associatiu de la comarca i millorar-ne la visibilitat.
  • Comptar amb un mapa d’entitats i de voluntariat.
  • Informar, assessorar i derivar les persones interessades en fer voluntariat a les entitats del territori.
  • Donar suport, assessorar i informar les entitats del territori.
  • Treballar en xarxa amb les entitats de la comarca.
  • Col·laborar amb els Ajuntaments en matèria de voluntariat.