Convocatòria a la sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament i Cultura

28/01/2019
Sala de Comissions