Convocatòries

Versió per a imprimirPDF version

 

Dia:    3 de febrer de 2023
Hora: 10 hores
Lloc:   Sala de Plens del Consell Comarcal

 

Dia :      31 de gener de 2023
Hora :   9.30 hores   

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local , aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:    31 de gener de 2023
Hora: 11 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:   31 de gener de 2023
Hora: 10.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:    31 de gener de 2023
Hora:  10 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

Pàgines