Convocatòries

Versió per a imprimir

 

Dia:    18 de maig de 2023 
Hora:  10 hores 

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:   18 de maig de 2023
Hora: 9.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom.

 

Dia:    28 d’abril de 2023
Hora: 10 hores
Lloc:  Sala de Plens del Consell Comarcal

 

Dia:   25 d’abril de 2023
Hora: 10.30 hores

D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom

 

Dia:    25 d’abril de 2023
Hora: 10 hores


D’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta sessió es celebrarà per mitjans telemàtics via programa Zoom

Pàgines