Reunió amb l'Hble.Sr. Miquel Buch, conseller d'Interior

12/04/2019
Sala Polivalent de la Diputació de Lleida