NOMENAMENT PROVISIONAL, COMISSIÓ DE SERVEIS O ACUMULACIÓ. FUNCIONARI/A ADMINISTRACIÓ LOCAL HABILITACIÓ NACIONAL. SECRETARI/A CONSELL