PROVISIÓ PROVISIONAL, COMISSIÓ DE SERVEIS O ACUMULACIÓ. FUNCIONARI/A ADMINISTRACIÓ LOCAL HABILITACIÓ NACIONAL. SAT SECRETARIA INTERVENCIÓ