CONCURS OPOSICIÓ. PROCÉS ESTABILITZACIÓ. FUNCIONARIS/ES. ACTES TRIBUNAL QUALIFICADOR