Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
28/05/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 13 de desembre de 2019.
2.    Aprovació del Text definitiu del conveni amb el Departament de Cultura per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Segrià i la comarca.
3.    Assumptes d’urgència.
4.    Informes de presidència.
5.    Precs i preguntes.