Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
28/05/2020

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 4 de febrer de 2020.   
2.    Ratificació del Decret de Presidència núm. 179/2020, de segona pròrroga del contracte del servei de teleassistència que presta l’Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida (ASPID).
3.    Assumptes d’urgència.
4.    Informes de presidència.
5.    Precs i preguntes.