Consell d'alcaldies

Data: 
28/05/2020

 

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de 30 de gener de 2020. 
2. Informe del Sr. Lluís Solé, President de l’Associació catalana de municipis i comarques i la Sra. Joana Ortega, Secretària General, per abordar els assumptes següents:

          1) Presentació de l'ACM, i les eines que ofereix a cada comarca. 
          2) Com ha abordat el municipalisme català la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la COVID-19. 
          3) Pla de Mandat i reactivacióCAT 
          4) Precs i preguntes 

3. Informes de Presidència.
4. Precs i preguntes.