Sessió extraordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
20/07/2020

Ordre del dia:

1. Informació del President sobre el confinament de la Comarca del Segrià i de les mesures
especials adoptades per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als
municipis de la comarca.

2. Precs i Preguntes.