sessió de constitució Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
27/07/2023

Ordre del dia:

1.Constitució de la Comissió informativa i nomenament de la Presidència.