sessió de constitució Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
27/07/2023

Ordre del dia:

1.Constitució de la Comissió informativa i nomenament de la Presidència.
2.Ratificació dels decrets de presidència referents a la cessió del Contracte mixt de serveis, subministrament i obres per la recollida i transport de residus a 22 municipis del Segrià – CDL (exp. núm. 1804/2023).
3.Precs i preguntes.