sessió de constitució Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
27/07/2023

Ordre del dia:

1.Constitució de la Comissió informativa i nomenament de la Presidència.
2.Aprovació del Pla Estratègic de Desenvolupament Local del Segrià 2023/2028 (exp. núm. 2145/2022).