sessió extraordinària de la Comissió de seguiment del contracte mixt servei, subministrament, obra, recollida i transport de residus, sistema ILLES

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 20 de juliol de 2022.