sessió extraordinària de la Comissió Especial de Comptes

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 2 d’agost de 2022.