Sessió extraordinària de la Comissió informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
17/05/2023

Ordre del dia:

1. Declaració de BCIL del Pou de Gel d’Alfarràs (exp. núm. 591/2021).
2. Declaració de BCIL de l’edifici de la societat del Ball la Unió Recreativa Maialenca de Maials (exp. núm. 1961/2023).