sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions:
- Ordinària del 31 de gener de 2023
- Extraordinària del 28 de març de 2023
- Extraordinària del 18 de maig de 2023