sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
19/12/2022

Ordre del dia:

1. Modificació de les Bases per a la concessió de Premi de Relats Curts del Consell Comarcal del Segrià (exp. núm. 3718/2022).