sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
24/03/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Dictamen Decret de Presidència núm.133/2021 d’aprovació de la modificació núm.2 de l’expedient 60/2017 contracte mixt de serveis, obres i subministrament per a la recollida i transport de residus, a 22 municipis del Segrià mitjançant el sistema porta a porta.
3. Informe del servei de recollida PaP del període d’octubre, novembre i desembre de
2018. Preu del servei i facturació en el període d’implantació del sistema PaP.