Sessió extraordinària de la comissió informativa de medi ambient, territori i sostenibilitat

Data: 
10/05/2022

Ordre del dia:

1. Declaració de nul·litat derivada del procediment de evisió d’ofici relatiu a la prestació objecte de la reclamació feta per Nordvert SL, sobre el període transitori del contracte administratiu de recollida de residus de 22 municipis del Segrià i reconeixement de la indemnització (exp. núm. 363/2021)