sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
19/12/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació estructura de costos relativa a la prestació dels serveis associats per a un Contracte mixt de serveis i subministrament relatiu a la recollida i transport de residus a 15 municipis del Segrià (exp. núm. 884/2022)