sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació de l’esborrany de la sessió ordinària de 25 d’abril de 2023