sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
03/07/2023

 

Ordre del dia:

Únic. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 4 d’octubre de 2022.