Sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
03/11/2021

Ordre del dia: 

1.    Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions per Ajuntaments de la Comarca del Segrià pel desenvolupament de projectes i actuacions d’atenció a les persones sense llar i temporers durant la campanya de la fruita en relació amb l’impacte social del a pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2021. (Expedient 2075/2021)