sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
19/12/2022

Ordre del dia:

1. Modificació del preu públic de Serveis Socials Bàsics per al 2023 i següents (exp. núm. 3717/2022).