Sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
17/05/2023

Ordre del dia: 

1.  Licitació del contracte de Servei d'ajuda a domicili (SAD) (exp. núm. 1608/2023)