sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions:
- Ordinària de 29 de novembre de 2023
- Extraordinària del 20 de desembre de 2023
- Extraordinària del 18 de maig de 2023